Time is money. 時間就是金錢。   ——Benjamin Franklin佛蘭克林
First-prize winnerP.2 students:Chu Yik Hei(2A), Lin Tsz Shan(2A),Guo Jun Hong(2B),Yang Xin Tong(2B), TONG QIUYU AMY(2B), Gu Kai Wing(2C), Shi Cho Hong(2C), Li Yu Laam(2C), Leung Ming Hon(2D), Yao Yee Ling(2D), Ho Ching Ki(2D), Li Ching(2D), Li Jane(2E),Chu Ming Yam(2E), P.6 students:Chan Tik Man(6A), Wong Zi Yin(6A), Lam Yuen Wing(6A), Lee Tsz Wai(6A), Cheung Sui Yiu(6A), Li Lai Ying(6A), Tsang hang Kin(6A)
最佳男演員曾行健(6A)
傑出男演員曾行健(6A)
傑出女演員邱海澄(6A)
傑出表現獎參演同學名單:徐浚軒(1A)、林心怡(1A)、林芷珊(2A) 、駱柏霖(2C)、施祖康(2C)、黎驀(2D)、李程(2D)、梁明瀚(2D)、何政錤(2D) 、林泳彤(2E)、藍以馬(2E)、陳慧(2E)、孫可韾(3A)、馬芷欣(3A)、譚宇燊(3A) 、張廷僖(3B)、孫聖汶(3C)、 姜俊廷(4A)、劉凱媛(4A)、馬可欣(4A)、ZESHAN ALAM(4B)、曾薪華(5A)、賴美言(5A)、鄒子奇(5A)、邱海澄(6A)、李芷維(6A)、張淬堯(6A)、曾行健(6A)、張仲火其(6A)、劉凱霖(6A)
「團體合作獎」和「最感動情懷獎」參演同學名單: 徐浚軒(1A)、林心怡(1A)、林芷珊(2A) 、駱柏霖(2C)、施祖康(2C)、黎驀(2D)、李程(2D)、梁明瀚(2D)、何政錤(2D) 、林泳彤(2E)、藍以馬(2E)、陳慧(2E)、孫可韾(3A)、馬芷欣(3A)、譚宇燊(3A) 、張廷僖(3B)、孫聖汶(3C)、 姜俊廷(4A)、劉凱媛(4A)、馬可欣(4A)、ZESHAN ALAM(4B)、 曾薪華(5A)、賴美言(5A)、鄒子奇(5A)、邱海澄(6A)、李芷維(6A)、張淬堯(6A)、曾行健(6A)、張仲火其(6A)、劉凱霖(6A)
第八屆校園藝術大使鄒子奇(5A)、吳心妍(5A)
公益少年團2016-05-26
優秀團員鄒子奇(5A)、禤思欣(6B)
更多 >>
家長常用連結
學生常用連結
老師常用連結
訪客人次:144399粉嶺公立學校Fanling Public School
地址:新界粉嶺粉嶺村651號Address : 651 Fanling Village Fanling, Fanling, NT
© 2016 版權所有電話:26702297傳真:26685371
Powered By Friendly Portal System 6.62